En cumpliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa.

 

Denominació social:

ABARQ - Tècnica i Arquitectura

 

Número de identificació fiscal:

39724851X

 

Domicili social:

Escultor Rocamora 1

43204 Reus

 

Correu electrònic:

abelmonte@abarq.es

 

Telèfon:

+977 756198 +34/626468740+977 756198 +34/626468740

 

 

 

 

Aquest lloc web ha estat creat per l'empresa ABARQ - Tècnica i Arquitectura amb caràcter informatiu i per us personal dels usuaris.A través d'aquest Avís legal, es pretén regular l'acces i us d'aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s'accepten els següents termes i condicions: l'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

 

El simple accés a aquest lloc web no suposa entablar cap tipus de relació comercial entre ABARQ - Tècnica i Arquitectura i l'usuari.

 

l'Accés i la navegació a aquest lloc web suposa acceptar y conéixer les advertències legals, condicions i termes d'us contigudes en ell.

 

El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i/o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals se informarà l'usuari en cada cas en concret.

 

ABARQ - Estudi d'Arquitectura

MÒBIL/MÓVIL/MOBILE:

626 468 740

649 762 930

 

E-mail:

info@abarq.es

abelmonte@abarq.es

 

 

Poden utilitzar el formulari de contacte /Pueden utilizar el formulario de contacto/Could use the contact panel