Serveis a Constructores a ABARQ - Tècnica i Arquitectura

Si ets una constructora ABARQ - Tècnica i Arquitectura li prestarà els següents serveis:

  • Estudi de Licitació d'Obra Pública.
  • Gestió i Planificació d'Obres (Jefatura d'Obres).
  • Plans de Seguretat.
  • Amidaments i Valoració d'Obra Executada.
  • Amidaments i Pressupostos per a Obres.
  • Aixecaments Planimètrics.

ABARQ - Estudi d'Arquitectura

MÒBIL/MÓVIL/MOBILE:

626 468 740

649 762 930

 

E-mail:

info@abarq.es

abelmonte@abarq.es

 

 

Poden utilitzar el formulari de contacte /Pueden utilizar el formulario de contacto/Could use the contact panel